Følg oss på Facebook

Aktiviteter

januar 2019
ma ti on to fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Priser

Skrevet av Kristine S. Lundekvam den 04.01.2018

Spørsmål angående medlemskontingent / treningsavgift, send epost til post#sotrask.no

 

Medlemskontingenten gir et medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet.

Treningsavgiften er betalingen for å få trene på et parti.  (NIF)

 

MEDLEMSKONTINGENT

KR 275,- pr år (2018)

 

Alle medlemmer i Sotra SK betaler Medlemskontingent. For Turn & Dans er denne satt til kr 275,- Den betales om våren (kommer i når man melder seg inn for de som begynner senere på året). Sendes på egen fatura ev sammen med treningsavgift. Alle må betale denne. Medlemskontingenten dekker medlemsskap i Norges Gymnastikk og Turn Forbund og Hordaland Gymnastikk og Turn krets (Forbunds og krets kontingent), samt forsikringer gjennom disse. Lik sum for alle medlemmer.

 

Fra 2019 vil det muligens komme endringer i Medlemskontingent.

 

 

Treningsavgift kommer i tillegg til Medlemskontingenten. Denne kommer hvert halvår.

 

Rabatter:

Dersom man går på to eller flere parti innen dans og turn får man vanligvis halv pris på billigste parti (gjelder ikke partiet "Turn for dansere"). Kan og forekomme andre avtaler. 

Utøvere som går på turn/dans og Håndball/Fotball/basket/Boksing (el annet i SSK) Får avtrekk kr 550,- pr år (i 2018)

Studentrabatt på Tropp jr/sr.

 

PRISER  PR. HALVÅR   (ca 13 treninger i halvåret - kan variere, litt færre på høsten og litt flere på våren).

TRENINGSAVGIFT for BREDDEPARTIER og DANS

Gymlek/ Danselek

Kr. 950,-

 

Grunnstigen

Kr. 1250,-

 

GymX Stevneparti / GymX Styrke / GymX Voksenturn

Kr. 1250,- en-to dager/parti, 1750,- tre og flere dager/parti  / gratis for trenere i turn & dans

 

Yoga

kr. 

Breakdance Nybegynner / Litt øvet

Kr. 1350,- / 1550,-

 

Streetdance (streetjazz, hiphop)

Kr.1100,- / 1350,- / 1550,-  (inkl påmelding Åpen klasse høst for 11 år +)

 

Akrobatikk

Kr. 1750,- (to dager)

 

Foreldre & Barn

Kr. 100,- (Totalt kr 200,- for Barn og Foresatt)

 

Paraturn /Optima

 Kr. 850,- en time, annet etter timetall og type parti

 

Cheerleading

 Kr. 1750,- (inkluderer 1 dag Cheer og en dag turn)

 

Freerunning

 Kr. 1200,- to dager (kr 750,- for de som bare går en dag)

 

SALTO (Tropp uten konkurranse (nybegynner mm))

Kr. 1350,- to dager /kr 950,- en dag

 

Sportsdrill

Kr. 950,- en dag i uken

 

  

Treningsavgiften dekker utgifter til utstyr og materiell, godtgjørelse til trenere, administrasjon mm.

For familier med ekstra lav økonomi finnes det egne ordninger. Ta ev kontakt med sportslig leder 
 

  

TRENINGSAVGIFT  KONKURRANSEUTØVERE (TURN)    (Tropp følger i utgp skoleruten, men kanskje litt ekstra (ca 35-42 uker, Apparatturn ca 40-45 uker)

Tropp *

Kr. 1550,- 2d Miniaspirant

Kr. 1750,-  2d. Aspirant (inkl konkurranser/oppvisning)

Kr. 2600,-  2-3d. Rekrutt  (inkl. kretskonkurranse og KM)

Kr. 2600,- 2-3d.  Jr./ Sr.  (inkl. kretskonkurranse og KM)

----------------------------------------------------------

 
Apparatturn **

 

 

Kr. 2250,-  MiniAspirant tre dager (deltar ikke i konkurranser, ev kun Aspirantlekene)

Kr. 1750,-  Guttegruppen to dager (deltar ikke i konkurranser, ev kun Aspirantlekene)

Aspiranter, Rekrutter, Stigegymnaster, FIG utøvere mm egne satser 

Egenandeler tilkommer på disse partiene.

 

 

  * Egenandel Tropp i form av vakthold.  

** Egenandel Apparatturn. (Egenbetaling / annen dugnad)

 

Påmelding til KM, Vestlandsmesterskap, 24 cup, Rola, Gymfest, Vinterleir, Sommerleir, Treningssamlinger osv betales når aktuelt

 

"KONKURRANSELISENS"- Utvidet treningslisens og forsikring

Konkurranseutøvere mottar faktura direkte fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) hvert år. (kommer på mail)

Alle konkurranseutøvere på Tropp og Apparatturn må ha gyldig lisens. Dette gjelder både for konkurranser, men og som utvidet forsikring på trening.

Priser

 

 

Kategori 1

Barn 9-12 år                   kr. 200,-

 

Kategori 2

Ungdom fra 13 år              kr. 500,-

 

 

 

 

Utøvere som er 8 år eller yngre må ikke løse lisens. Men dersom man ønsker å nyte godt av en utvidet forsikring kan man velge å løse lisensen også for de som er under 9 år. 

Utøveren må kunne fremvise gyldig lisens før hver konkurranse for å delta.


Alle som skal delta i konkurranser skal ha med seg dokumentasjon til hver konkurranse på at de har gyldig konkurranselisens. Som dokumentasjon gjelder lisenskort med oblat eller annen gyldig kvittering.